Jak probíhá zápis do školky

Jak probíhá zápis do školky>

Jak vybrat nejvhodnější školku

Výběr školky máte těsně před zápisem pravděpodobně za sebou. I tak se ale hodí vědět, že největší šanci na přijetí máte do mateřské školy, která je pro vás spádová. Do spádové školky navíc budou chodit i další kamarádi z nejbližšího okolí. Mateřskou školku můžete vybrat buď státní, nebo soukromou, přičemž nejdůležitějším rozhodujícím faktorem je v tomto momentě finanční situace. Zatímco za státní školku platíte jen pár set měsíčně, v soukromém zařízení vás měsíc může vyjít i na několik tisíc.

Aktivity navíc a pedagogický směr výchovy

Při výběru školky je důležitý také výchovně-pedagogický směr a další vzdělávací aktivity, které školka nabízí navíc. V současné době nabízí nadstandardní vzdělávání také státní školky. Setkat se můžete například s výukou cizích jazyků nebo se sportovním zaměřením. U soukromých se setkáte třeba také s taneční průpravou či výchovou k ekologii. Ve vašem hledáčku se možná objeví také školky lesní či ty s montessori nebo waldorfskou pedagogikou. Soukromé školky mají obvykle více učitelů na menší počet dětí a kromě učitelek zde potkáte i učitele.

Při výběru školky si vyberte také pedagogický směr výchovy.
Setkat se můžete také s lesní školkou nebo montessori a waldorfskou pedagogikou.

Jak se správně rozhodnout

Na výběr školky si udělejte čas a hlavně dejte na svůj pocit. Vybrané školky můžete zkonzultovat například na hřišti s maminkami, jejichž děti do vybrané instituce již chodí. Bohatým zdrojem informací vám mohou být i sociální sítě. A vůbec nejlepší bude, pokud i s dítkem zavítáte na den otevřených dveří, kde si budete moci promluvit s pedagogy a prohlédnout si prostředí. Na co se zaměřit?

 • Všímejte si otevřenosti a vstřícnosti personálu,
 • ptejte se na program a aktivity,
 • zajímejte se, zda je možné se podívat na běžný chod třídy,
 • zaměřte se na atmosféru, kterou ze školky cítíte,
 • klidně navštivte několik školek,
 • rozhodujte se jen a pouze na základě vlastního úsudku.

Soukromé školky by měly patřit mezi tzv. rejstříkové

U soukromých školek je běžnou praxí, že se v jedné třídě potkávají mladší i starší děti. Starší děti se učí pečovat o mladší kamarády, mladší děti se naopak učí od starších, podobně jako je tomu u sourozenců. Ovšem nezapomínejte, že každé dítě musí před nástupem do základní školy absolvovat povinnou předškolní docházku, která musí být uznaná jako oficiální. To znamená, že by soukromá školka měla spadat mezi tzv. rejstříkové. Pokud by tomu tak nebylo, nezbylo by vám nic jiného, než předškoláčka v posledním roce školky do rejstříkového zařízení přihlásit. Zvolit si můžete individuální program, který však musí být zakončen „přezkoušením“ ze školní zralosti.

Termín a přihláška do školky

Kdy přihlásit dítě do školky? Zápisy obvykle probíhají ve dnech od 2. do 16. května. Přesné datum však určuje zřizovatel školky po dohodě s ředitelkou či ředitelem instituce. Vyplatí se proto sledovat webové stránky zřizovatele, ale také samotné školky.

Na zápis se můžete dostavit osobně, ale některé MŠ umožňují také on-line zápisy. V případě on-line zápisu stačí na webových stránkách vyplnit a odeslat příslušné formuláře. Poté je potřeba do školky doručit potřebné dokumenty. O které se jedná?

 • Žádost o přijetí,
 • potvrzení lékaře o povinném očkování.
K zápisu potřebujete žádost o přijetí a potvrzení lékaře o povinném očkování
Děti musí mít při nástupu do školky ukončené povinné očkování.

Dokumenty je možné doručit přes datovou schránku, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně. Přihlášku do mateřské školky si můžete vyzvednout přímo tam, ale také na příslušném městském nebo obecním úřadě. Některé školky ji mají také ke stažení na svých webových stránkách.

K zápisu si můžete vybrat více školek

Pro přihlášení si můžete vybrat nejen spádovou mateřskou školku. Na seznamu jich můžete mít rozhodně víc. U každé si budete muset zjistit, jak dítě do školky přihlásit. Kritéria jsou většinou stejná, musíte však počítat s větší administrativní zátěží. Nezapomínejte také na to, že potvrzení lékaře o povinném očkování se platí. Obvykle se cena pohybuje okolo 100–150 Kč, záleží na lékaři. U některých praxe funguje tak, že za každé další potvrzení zaplatíte třeba jen 50 Kč.

Při přihlášení do více školek se budete muset v den zápisu dostavit osobně se všemi potřebnými dokumenty. Do přihlášky zároveň musíte uvést, že dítě hlásíte do více školek, a kterou z nich preferujete. Ostatní vás pravděpodobně upozadí. Největší šanci na přijetí je u spádové školky. Pokud se ovšem na zápis do spádové školky nedostavíte, není její povinností, aby vám držela místo. Výjimka je pouze pro děti, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Přihlásit se můžete do více školek.
Do přihlášky musíte vepsat, do kolika školek se dítě hlásí a zároveň také napsat,
kterou školku preferujete.

Co si s sebou vzít v den D?

Při zápisu do školky není potřeba s sebou budoucího školáčka brát. K zápisu se může dostavit jeden z rodičů sám. Jak probíhá zápis do konkrétní mateřské školky a co všechno mít připravené, se dozvíte na webu dané školky. Obvykle byste s sebou měli mít:

 • přihlášku podepsanou oběma zákonnými zástupci, případně mít prohlášení, že druhý rodič není k zastižení,
 • občanský průkaz, někde chtějí vidět i rodný list dítěte či potvrzení o ukončení rodičovské dovolené,
 • evidenční list,
 • potvrzení o povinných očkováních orazítkovaná pediatrem. Bez potvrzení o očkování nemusí být dítě do školky přijato. Výjimkou jsou pouze děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Při zápisu mějte připraveny všechny potřebné dokumenty.
Všechny informace o zápisu do konkrétní mateřské školy naleznete
na webu dané školy.

Kritéria přijetí do mateřské školy

Systém přijímání dětí do školky naštěstí nestojí na pravidle: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Stejnou šanci na přijetí mají jak děti, jejichž rodiče se k zápisu dostaví ráno, tak ti, kteří mohou školku navštívit až v odpoledních hodinách. Mezi základní kritéria přijetí patří:

 • trvalé bydliště,
 • věk dítěte, přičemž od roku 2017 platí povinné školní vzdělávání u dětí, které do začátku školního roku dovrší 5 let. Tyto děti musejí školky přijímat přednostně. Spádové školky přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší, dokud není plně obsazena kapacita.
 • Očkování potvrzené pediatrem.
 • Některé školky si stanovují další vlastní kritéria, podle kterých přijímané děti posuzují. Může se jednat například o to, že má dítě ve školce sourozence, délka pobytu ve školce nebo opakovaná žádost o přijetí.

Je vaše dítě na školku skutečně připravené?

Před zápisem do školky si dobře odpovězte na otázku, zda už nastal ten správný čas. Toto hledisko je důležité především u mladších dětí. Podle odborníků je nejvhodnější doba k zápisu okolo 3 let dítěte. Ovšem do některých školek přijímají i děti dvouleté. Dobře pozorujte, zda již vaše dítko vyhledává nové podněty, činnosti, kamarády a zde je schopno být i bez rodičů. Pokud je odpověď na všechny tyto otázky ano, pak nemusíte mít z nástupu do školky obavu. Nástup do školky můžete svému prckovi zpříjemnit třeba krásným 3D batohem, kufříkem nebo stylovým vakem na přezůvky.

Nastal již správný čas na školku?
Nejvhodnější doba k zápisu dětí do školky je okolo 3. roku dítěte.

U dětí předškolního věku je předškolní docházka povinná. Proto se děti snažte co nejlépe motivovat. Mluvte s nimi o tom, co je ve školce čeká. Nezapomeňte jim říct, že najde nové kamarády anebo že do školky nastupují i kamarádi, které zná z hřiště. Radost mu můžete udělat třeba tím, že bude do školky chodit s krásným školním batohem. Motivujte ho také tím, jaké hračky na něj čekají. Řekněte mu, že se třeba naučí i podepsat, přičemž podpis může trénovat do sešitu nebo stříhat opravdovými nůžkami.

Co je potřeba, aby dítě před nástupem do školky zvládalo

Zápis do školky neprobíhá tak jako zápis do školy. Dovednosti vašeho školkáčka nikdo zkoumat nebude.  Je ovšem vhodné, aby zvládal několik základních dovedností, které mu zvykání ve školce výrazně usnadní. O které se jedná?

 • Dítě by mělo znát své jméno.
 • Naučte jej poznat svoji „značku“ a své oblečení. Také by mělo být schopné určit, co si obléknout na procházku.
 • Děti by se měly umět samy svléknout. S oblékáním a obouváním mladším dětem pomůže paní učitelka.
 • Vaše dítko by mělo být schopné jíst lžící, pít ze skleničky a chodit na toaletu.
 • Do školky většinou nastupují děti bez plen.
 • Dítě by mělo být zvyklé být bez rodičů a umět respektovat pravidla.
 • Neméně důležité je, aby bylo dítko schopné vyjádřit své potřeby.

Nástup do školky je velkou životní změnou, která si zaslouží oslavu. Nachystejte svému dítku třeba párty s jeho kamarády nebo ho vezměte na výlet. Chybět by určitě neměl ani dárek, kterým mu uděláte ohromnou radost.

Nezapomeňte, že při zápisu do školky je důležité si nejen zjistit potřebné formality, ale především se zaměřit na to, zda je váš prcek na tuto změnu již skutečně připraven. Ve školce se totiž musí cítit především dobře.