Jak se pozná, jestli doma máte praváka, nebo leváka?

Jak se pozná, jestli doma máte praváka, nebo leváka?>

Jak funguje lidský mozek?

Určitě to znáte z obrázků. Mozek se skládá ze dvou částí: pravé a levé hemisféry. Tyto poloviny mezi sebou komunikují přes nervová vlákna nacházející se ve spodní části rýhy, která odděluje hemisféry. Nervová vlákna se v prodloužené míše kříží, a tak:

 • levá hemisféra řídí pravou polovinu těla,
 • pravá hemisféra řídí levou polovinu těla.

Levá hemisféra je centrem řeči a jazykové funkce. Ovlivňuje čtení, psaní, logiku a motorické činnosti. Pravá hemisféra je centrem prostorového vnímání, uměleckých dovedností a emocí.

O leváctví, nebo praváctví rozhoduje lateralita

Co je to lateralita? Lateralita je zjednodušeně řečeno upřednostňování jedné strany před druhou. Upřednostňujete například pravou ruku před levou, levé oko před pravým atd. Úzce souvisí s prací a se vztahy v mozkových hemisférách, ale také se zráním lidské nervové soustavy.

Nervový systém se nejintenzivněji rozvíjí ještě před narozením člověka, ale následně také krátce po jeho narození. V tomto čase se střídají:

 • období asymetrická – dítě upřednostňuje pouze 1 ruku,
 • období symetrická – dítě používá obě ruce a nepreferuje pravou, nebo levou.

Během vývoje však vše směruje k tomu, aby se vyhranil jeden z párových orgánů. V rámci předškolního věku se sleduje dominance ruky a oka. Jde o orgány, které ovlivňují činnosti pojící se se školou.

Typy laterality a jejich vliv na školní výkony

Existují celkem 4 typy laterality:

 1. vyhraněná dominance pravostranná – pravá ruka, pravé oko,
 2. vyhraněná dominance levostranná – levá ruka, levé oko,
 3. zkřížená lateralita – pravá ruka a levé oko, levá ruka a pravé oko,
 4. nevyhraněná lateralita – člověk nemá vyhraněné oko nebo ruku, případně ani jeden z orgánů.

Pro učení je nejvýhodnější pravostranná lateralita. Méně výhodná je levostranná lateralita, protože se dítko přizpůsobuje procesu psaní písmen, které jsou určeny pro praváky. Nevýhodná je také zkřížená lateralita. Při psaní musí děti zapojit obě mozkové hemisféry, což jim práci komplikuje.

Děti, které mají některou z nevýhodných lateralit, mohou mít problémy s prostorovou i časovou orientací (nahoře, dole, vlevo, vpravo, poznávání hodiny, dnů v týdnu atd.). Při nácviku psaní mohou být písmenka neurovnaná, hůře čitelná a neobratná. Písmenka nejsou v lince, ale poskakují nad, nebo pod řádkem.

Při psaní musí děti zapojit obě mozkové hemisféry.
Děti, které mají některou z nevýhodných lateralit, mohou mít problémy
s prostorovou i časovou orientací.

Kdy se u dítěte pozná, že je levák?

Pravděpodobnost, že bude vaše dítko levák, rozhodně neodhalíte do dvou let věku. Nervová soustava se totiž vyvíjí postupně stejně jako všechny orgány a jejich funkce. Možná jste si všimli, že malé děti používají při hraní, uchopování předmětů a u dalších aktivit obě ruce. Někdy přitom více pravou a někdy více levou. Až postupným rozvojem se určí, jestli bude dítě levák nebo pravák.

To, kterou ruku bude vaše dítě používat jako dominantní, je zřejmé zhruba od 3 let. Můžete se ale setkat i s tím, že děti používají obě ruce stejně až do předškolního věku. Co dělat s nevyhraněnou lateralitou? V takovém případě je potřeba se poradit s dětským psychologem. Psycholog na základě testu laterality zjistí, kterou rukou by měl váš potomek psát.

Pokud pedagogové ve školce zjistí, že má dítko zkříženou lateralitu, je ještě dostatek času na trénování rozvoje správné grafomotoriky.

Jestliže se zkřížená grafomotorika včas neodhalí, může mít dítko:

 • logopedické problémy,
 • problémy se soustředit.

Děti také nerady a málo kreslí. Obrázky z hlediska proporce neodpovídají skutečnosti. Lidé jsou například stejně velcí jako květiny nebo domy.

Kdy se u dítěte pozná, že je levák?
To, kterou ruku bude vaše dítě používat jako dominantní,
je zřejmé zhruba od 3 let.

Jak otestovat, že je dítě pravák, nebo levák?

Někdy je zcela jasné, jakou ruku dítko preferuje. Ale nemusí to tak být vždycky. Pokud chcete zjistit, jak na tom jste, sestavte si tabulku, do které budete zapisovat, jakou ručku vaše dítko při činnostech používá. Pozorování byste měli dělat opakovaně a dlouhodobě, alespoň jeden měsíc.

Jak může tabulka vypadat?

Činnost

L – levá ruka

P – pravá ruka

A – ruce střídá nebo používá obě

Míchání lžící, vařečkou

 

 

 

Trhání papíru

 

 

 

Kreslení tužkou, pastelkou

 

 

 

Odemykání dveří

 

 

 

Stříhání

 

 

 

Podávání různých předmětů

 

 

 

Otevírání kliky u dveří

 

 

 

Stavění z kostek

 

 

 

Uchopování hraček

 

 

 

Čištění zubů

 

 

 

Česání

 

 

 

Po vyplnění tabulky budete vědět, zda váš potomek preferuje levou ruku, takže je levák, nebo pravou a je pravák.

Jak zjistíte dominantní oko? Nechte svoje dítko, ať se podívá do krasohledu, kukátka, nebo klíčové díry. Podle toho, kterým okem se podívá, budete vědět, které oko je dominantní.

Jak otestovat, že je dítě pravák, nebo levák?
Pokud chcete zjistit, jak na tom jste, sestavte si tabulku, do které budete zapisovat,
jakou ručku vaše dítko při činnostech používá.
Zdroj: maminka.cz

Co dělat, pokud doma máte leváka?

To, že doma máte leváka, není vůbec žádná katastrofa. Rozhodně se leváka nesnažte přeučovat. Více byste mu uškodili, než pomohli. Kvůli přeučování by se u něj mohlo objevit koktání nebo třeba tiky. Levorukost není problém. Zkrátka dítěti vysvětlete, že někdo má šikovnější pravou a někdo levou ručku.

Pokud doma máte leváka:

 • různé činnosti předvádějte nejen pravou, ale také levou rukou, například stříhání nůžkami. Levákům pořiďte dětské nůžky pro leváky.
 • Pracovní prostor na stole by měl být uspořádaný s ohledem na levou ruku. V jejím dosahu by mělo být dostatek prostoru pro manipulaci a odkládání předmětů.
 • Nechte děti, ať si najdou nejvhodnější způsob pro provádění různých praktických činností.

Psaní levou rukou

Jak naučit dítě leváka psát? Pamatujte, že by levý roh papíru nebo sešitu měl směřovat směrem vzhůru. Díky tomu bude mít ruku na papíře položenou ve správném úhlu. Směr písma jde zleva doprava. Netlačte na dítě kvůli sklonu písma, postačí, aby písmenka byla rovně.

Pokud bude levák opisovat text, ukažte mu, kam si má položit předlohu. Správně by předloha měla ležet vpravo nahoře nad sešitem, případně vpravo vedle sešitu. Takto vaše dítko text dobře uvidí a nebude se muset naklánět na stranu.

Úchop psací potřeby je stejný jako u praváků, pouze je stranově obrácený. Jedná se o špetkový úchop, kdy je tužka položená na prostředníčku a palec ji přidržuje. Ukazováček je shora jen položený. Tužka k papíru směřuje šikmo, nikoliv kolmo. Mezi hrotem psací potřeby a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Prsty by měly být pokrčené a celá ruka uvolněná. Naučte dítko držet psací potřebu tak, aby vidělo, co píše a nemuselo ruku ohýbat do nepřirozeného úhlu.  

Jak naučit dítě leváka správně psát?
Při učení leváka pamatujte na to, že by levý roh papíru nebo sešitu měl
směřovat směrem vzhůru.
Zdroj: maminka.cz

Určitě se vyplatí s dětmi:

 • kreslit,
 • obkreslovat,
 • vybarvovat omalovánky,
 • modelovat z plastelíny
 • navlékat korálky,
 • psát prsty do písku atd.

Těmto způsoby trénujete jemnou motoriku, která je potřebná pro zvládnutí grafický nároků ve škole.