<p><b>MEGA VÝPRODEJ - </b>SLEVY AŽ 64%!</p> <p><b>MEGA VÝPRODEJ - </b>SLEVY AŽ 64%!</p>

MEGA VÝPRODEJ - SLEVY AŽ 64%!

Nakupovat

Záručné podmienky

Štandardná dĺžka záruky na tovar je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu a táto dĺžka záruky sa vzťahuje bez výnimky aj na outletový/výpredajový tovar.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru. Záruka zaniká v prípade, že kupujúci vykonal podstatné zmeny alebo úpravy bez vedomia zhotoviteľa.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.